Hā Ora mō ngā Kura Kaupapa Māori

HĀ ORA FOR KURA KAUPAPA MĀORI

Kei te whakaahua atu tēnei kōwae ako i te whanaungatanga i waenganui i te marautanga o Ngā Toi me te Hauora, e āhei ai tātou ki te whakamāmā i ngā taumahatanga, ki te whakatau i ō tātou whakaaro, ki te rongo, ki te whakaputa hoki i te hōhonutanga o ō tātou ngākau, ki te whakapūmau anō i tō tātou hononga ki te taiao. Kei konei ētahi ngohe puoro me ngā ngohe ā-tinana hei whakatau i ngā whakaaro me te mauri o te tamaiti, hei whakakaha hoki i tōna wairua mā ngā akoranga e tūhono ana i te tangata ki a ia anō, ki tētahi atu, waihoki ki te taiao.

Hā Ora mō ngā Kura Kaupapa Māori
View Hā Ora PDF [English]

Te Kōwae Tuatah: He Hononga ki Ngā Atua nā Rawiri Hindle rāua ko Bert van Dijk

Kei te whakaahua atu tēnei kōwae ako i te whanaungatanga i waenganui i te marautanga o Ngā Toi me te Hauora, e āhei ai tātou ki te whakamāmā i ngā taumahatanga, ki te whakatau i ō tātou whakaaro, ki te rongo, ki te whakaputa hoki i te hōhonutanga o ō tātou ngākau, ki te whakapūmau anō i tō tātou hononga ki te taiao. Kei konei ētahi ngohe puoro me ngā ngohe ā-tinana hei whakatau i ngā whakaaro me te mauri o te tamaiti, hei whakakaha hoki i tōna wairua mā ngā akoranga e tūhono ana i te tangata ki a ia anō, ki tētahi atu, waihoki ki te taiao.

Te Kōwae Tuarua: Harakeke Pūnga Whānau nā Priya Gain

Kei tēnei kōwae ako ngā ngohe puoro, ngā ngohe ā-tinana hoki e whakaahua ana i ngā kupu whakarite me ngā kitenga ā-kanohi e pā ana ki te harakeke. He mahi auaha, he mahi ngahau hoki ēnei. He waiata tētahi o ngā ngohe, he mea tito mō tēnei kaupapa, arā, hei āwhina i ngā tamariki ki te tūhura i te kaupapa o te whānau mā roto i ngā kōrero a te ao Māori mō te harakeke. He mea waihanga ngā rawa me ngā tūkanga i raro i te tikanga whakaako puoro a Orff, arā, kua tuituia te waiata, te korikori, te reo, te puoro me te mahi tito ohia.

Te Kōwae Tuatoru: Te Ahi Kātoro nā Makaira Waugh     

Kei tēnei kōwae ako tētahi ngeri mō te mate urutā me te wā o te noho kāinga ki Aotearoa. Ko te ngeri nei te whakaawenga mō te tuhi paki, mō te mahi kanikani me te mahi puoro. Kei konei hoki ētahi ngohe kanikani/korikori rānei, e pā ana ana ki ngā wheako o ngā ākonga i te wā o te noho kāinga. Ka tūhuratia te wāhi o roto, o waho hoki i ō rātou poihau me ngā whakataukī e whai pānga ana ki tēnei kaupapa. Kua tīkina ake ētahi o ngā āhuatanga nō roto i te ngeri hei whakatau i ngā whakaaro o ngā ākonga, e tūhono atu ai rātou ki ngā tini āhuatanga o te taiao mā te mahi whakaaturanga.

Hā Ora mō ngā Kura Kaupapa Māori [PDF]